Jakie są plusy korzystania z odnawialnych źródeł energii?

michael-fortsch-MdyoAzBlYhU-unsplash 154

Odłóżmy na moment koszty zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii i zastanówmy się, jakie zalety się z tym wiążą. Co sprawia, że po nowoczesne instalacje, które pozwalają na korzystanie z działania słońca, wiatru i wody są tak chętnie uwzględniane w planach architektonicznych zarówno nowych, jak i istniejących już budynków. Na wybór takiego rozwiązania stawiają nie tylko właściciele domów jednorodzinnych (choć należą do dość dużej i stale rosnącej grupy konsumentów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii), ale także zarządcy budynków komercyjnych, publicznych oraz przemysłowych.

Wiele mówi się o plusach korzystania z odnawialnych źródeł energii, ale bez precyzyjnego wskazania, jakie korzyści się z tym wiążą. Sprawdźmy najpopularniejsze z nich. 


Niewyczerpanie i powszechna dostępność odnawialnych źródeł

Oczywistym jest, że koszty eksploatacji są niskie w stosunku do tradycyjnych metod pozyskiwania energii. Dzieje się tak z jednej prostej przyczyny: źródło z definicji jest niewyczerpane. Należy ono także do łatwo dostępnych i powszechnych. Wystarczy zastosować odpowiednią instalację, która pozyska energię z natury, a następnie przetworzy ją na moc odpowiednią do zastosowania przez człowieka. Do tych niewyczerpanych i dostępnych zalicza się światło słoneczne, wiatr oraz wodę, ale nie tylko. Do listy tej zaliczyć należy także biomasę - paliwo naturalne w formie ciepłej lub stałej pochodzenia roślinnego bądź zwierzęcego. Biomasą będzie wszystko to, co ulega biodegradacji, więc wszelkie ścinki z drewna oraz brykiety, oleje roślinne, odpady produkcji rolniczej, a nawet specjalnie uprawiane w celach energetycznych wodorosty. 


Realna oszczędność

Drugą zaletą proponowanych rozwiązań jest możliwość pozyskania realnych oszczędności. Często w tym miejscu pojawia się kontrargument, słusznie sugerujący, że koszt zakupu i montażu nowoczesnej instalacji do pozyskania energii z odnawialnych źródeł jest drogie. Zgadzamy się z tym – obecnie stosowane rozwiązania są coraz powszechniejsze, wciąż należą jednak do dość wymagających inwestycji. Należy jednak zwrócić uwagę na to, jak szybko takie koszty mogą się zwrócić przy optymalnym i ekologicznym korzystaniu z energii. Poziom oszczędności zależy od wielu czynników - decydując się jednak na odnawialne źródło otrzymujemy pewność, że go nie zabraknie, nie musimy też martwić się o jego pozyskanie. Ponadto istnieje szereg dotacji rządowych, które umożliwiają kupno i montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, kominków na biopaliwo i innych instalacji. Wystarczy dowiedzieć się, jak kwestia dofinansowania wygląda w danym regionie, a następnie złożyć stosowne dokumenty: program “Czyste Powietrze” to jeden z popularniejszych programów. 


Nieoceniona korzyść dla środowiska

Kwestie oszczędności czy stałego, nieograniczonego dostępu do odnawialnego źródła energii to nie jedyne czynniki, jakie wpływają na nasze decyzje. Z coraz większą refleksją podchodzimy do tego, co nas otacza. Wychodzimy poza własne potrzeby i zaczynamy przyglądać się wymagania już nie tylko innych ludzi, ale także samego środowiska. To wiedza budująca i dająca nadzieję, że w przyszłości myślenie o naturze i tym, co możemy dzięki niej zyskać, o ile przestaniemy eksploatować ją na obecnych niesprawiedliwych warunkach, ulegnie zmianie na lepsze. Trzeba przy tym pamiętać, że wybór odnawialnych źródeł energii, a tym samym rezygnacja z paliw kopalnianych, w sposób bezpośredni przyczynia się do poprawy jakości życia poprzez minimalizację zużycia wód, emisji gazów cieplarnianych czy pozostawianego śladu węglowego. Warto myśleć o tym jak o działaniach zmierzających do poprawy jakości życia własnego, najbliższych oraz sąsiadów, a następnie przełożyć to na pozytywne działania o znaczeniu globalnym. 


Odnawialne źródła energii to dobry wybór!

Tak w krótkim streszczeniu można wskazać najważniejsze plusy korzystania z odnawialnych źródeł energii. Spore oszczędności, zwrot wysokich kosztów zakupu i montażu instalacji, możliwość poprawy jakości życia poprzez ochronę środowiska czy niezależność i swoboda w korzystaniu z pozyskanej prądu czy ciepła – tyle wystarczy, aby przekonać się do wyboru takiego rozwiązania!

Wróć

Przeczytaj również

Porozmawiajmy o Twoich oczekiwaniach

Zapytaj o ofertę