Pozwól
sobie na
oszczędzanie

W branży odnawialnych źródeł energii specjalizujemy się od 2010 roku. W całym tym okresie wykonaliśmy kilkaset instalacji fotowoltaicznych sieciowych oraz kilkadziesiąt instalacji hybrydowych i wyspowych. Głównym założeniem działalności naszej firmy jest maksymalne wykorzystanie energii słonecznej i przekształcenie jej na energię elektryczną.

W czym się specjalizujemy?

Wykonujemy instalacje fotowoltaiczne kompleksowo;

  • Badamy możliwości techniczne i prawne wykonania instalacji fotowoltaicznej.
  • Oceniamy realny zysk z zainstalowanej instalacji.
  • Oszacowujemy czas zwrotu inwestycji.
  • Wykonujemy instalację fotowoltaiczną.
  • Przygotowujemy dokumentację zgłoszeniową i zgłaszamy wykonaną instalację do Zakładu Energetycznego.
  • Monitorujemy zdalnie w okresie gwarancji poprawność działania każdej wykonanej przez nas instalacji fotowoltaicznej dzięki czemu zarówno nasi klienci jak i my sami mamy pewność, że instalacja pracuje w sposób prawidłowy. 

W ramach naszej specjalizacji oferujemy:

Prace projektowe, oceniamy możliwości techniczne i prawne podłączenia instalacji fotowoltaicznej.
Prace wysokościowe / dekarskie związane z montażem paneli fotowoltaicznych oraz wzmocnieniem więźby dachowej.
Prace elektryczne związane z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej .
Prace elektryczne, przeróbki instalacyjne, przyłącza
Przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej
Serwis i audyt istniejących instalacji fotowoltaicznych