Podatek od ogrzewania gazem oraz węglem – ile będzie wynosić i kto za to zapłaci?

3,185 kW Kasinka Mała

Koszty ogrzewania gazem a węglem mimo pewnych różnic łączy nowy wspólny mianownik a mianowicie podatek emisyjny. Płacić go będzie każde gospodarstwo domowe i przedsiębiorstwo które do ogrzewania budynku używa pieca węglowego lub gazowego. To ile pojedyncze gospodarstwo zapłaci będzie uzależnione od emisji CO2. Wedle szacunków podatek od emisji CO2 w Polsce wynosił będzie około 45 euro za tonę.

Czym jest Europejski System Handlu Emisjami?

Europejski System Handlu Emisjami jest swego rodzaju rynkiem który reguluje ilość dwutlenku węgla jaki może być wprowadzony do środowiska. Przekroczenie dozwolonych wartości skutkuje nałożeniem odpowiednich kar na dane instytucje czy też kraje członkowskie, które przekroczyły dopuszczalne wartości.

Dyrektywy Unijne w ostatnich kilku latach bardzo mocno wpływają na nasze życie a każda z nich musi zostać zaimplementowana do wewnątrz państwowego systemu prawnego co bezpośrednio wpływa na objęcie nią wszystkich obywateli i mieszkańców naszego kraju. Polityka Unii Europejskiej jest skierowana w stronę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Ograniczenie emisji CO2 i zwiększenie sektora energii odnawialnej to główne wyzwania przed którymi bezpośrednio stoi każdy mieszkaniec Unii Europejskiej. Obecnie występujące systemy dopłat do wymiany starych i nieefektywnych źródeł grzewczych na nowoczesne i bardziej ekologiczne zostaną wsparte systemem kar w postaci podatków od emisji CO2. Im więcej zakupimy ton węgla czy m3 gazu tym większy podatek emisyjny zapłacimy.

Kto będzie płacić podatek od ogrzewania domów węglem i gazem?

Podatek od ogrzewania obejmie każde gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwo które wykorzystuje paliwa kopalne w tym węgiel i gaz do ogrzewania swoich budynków. Podatek od węgla czy też podatek od gazu w założeniu ma ograniczyć zużycie tychże surowców, które globalnie uważane są za mało ekologiczne i jednocześnie skłonić mieszkańców Unii Europejskiej do wyboru rozwiązań nowoczesnych i ekologicznych (w zamyśle pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne).

Podatek od ogrzewania - których paliw będzie dotyczyć?

Podatek od emisji CO2 dotyczył będzie wszystkich paliw kopanych uznawanych za nie ekologiczne: węgiel, ekogroszek, gaz, olej opałowy. Stosowanie tych paliw będzie nadal możliwe ale będzie objęte dodatkowymi opłatami emisyjnymi.

Ile będzie trzeba zapłacić podatku od ogrzewania?

Podatek od CO2 będzie uzależniony wprost proporcjonalnie od emisji CO2 do atmosfery. Według statystyk, średniej wielkości gospodarstwo domowe w Polsce emituje około 6 ton CO2 w ciągu roku. W przeliczeniu na złotówki da to mniej więcej 1200 zł w formie podatku. Rzecz jasna ilość generowanej emisji będzie się różniła w zależności od spalanego surowca.

Ile CO2 z tony węgla? – 1 tona węgla kamiennego generuje około 2,4 tony CO2 w procesie spalania. Lepiej to wygląda w przypadku emisji CO2 generowanego z gazu gdzie średnio 1m3 gazu generuje około 1,96 kg dwutlenku węgla.

Kto zapłaci najwięcej podatku?

Podatek CO2 dotknie każde gospodarstwo domowe i przedsiębiorstwo które korzysta z paliw kopalnych jak źródło grzewcze. Najwięcej zapłacą te podmioty, które zużywają najwięcej paliw kopalnych. Na chwilę obecną najwięcej z tytułu emisji gazów cieplarnianych w Polsce płaci Spółka Orlen.

Jak uchronić się przed płaceniem podatku od ogrzewania?

Kto nie płaci podatku? Oczywiście każde przedsiębiorstwo które nie emituje gazów cieplarnianych a więc przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe które do ogrzewania swoich obiektów korzystają z ekologicznych źródeł grzewczych.

Podatek od ogrzewania - od którego roku będzie obowiązywać?

Podatek ten zacznie obowiązywać wszystkich od 1 stycznia 2027 r. Natomiast już od początku 2025 roku przestaną być dotowane kotły na paliwa kopalne co dotyczy również gazu.

Wróć

Przeczytaj również

Porozmawiajmy o Twoich oczekiwaniach

Zapytaj o ofertę